ZKOUŠKOVÝ ŘÁD
platný od 1. 1. 2004

Zkoušky na KYU:

Předpoklad na zkoušku

Kaiten nage

Shiho nage

Ikkyo

Irimi nage

Kotegaeshi

Nikyo

Sankyo

Yonkyo

Gokyo

Ostatní

Go(5)kyu

3 měsíce cvičení + 1 seminář

katate dori

ryotedori (omote/ura)

 

 

 

 

 

 

 

*ukemi
*zagi kokyuho

Yon(4)kyu

4 měsíce cvičení po 5.Kyu + 2 semináře

katate dori

aihanmi katatedori (omote)

aihanmi katatedori (omote/ura)

aihanmi katatedori

aihanmi katatedori

 

 

 

 

*zagi kokyuho

San(3)kyu

5 měsíců cvičení po 4.Kyu + 3 semináře

katate dori

gyakuhanmi katatedori (omote/ura)

gyakuhanmi katatedori (omote/ura)

gyakuhanmi katatedori

gyakuhanmi katatedori

gyakuhanmi katatedori

gyakuhanmi katatedori

 

 

*2 tsuki waza

*2 ushiro waza

* suwari waza: irimi,kotegaeshi

Ni(2)kyu

5 měsíců cvičení po 3.Kyu + 3 semináře

 

shomen/yokomen

shomen (omote/ura)

shomen

shomen/yokomen

shomen

shomen

shomen

yokomen

*3 tsuki waza
*3 ushiro waza

* suwari waza: ikkyogokyo

Ichi(1)kyu

6 měsíců cvičení po 2.Kyu + 4 semináře

hanmi handachi

hanmi handadchi

katadori menuchi (uchite/torite)

katadori menuchi

katadori menuchi (uchikaiten/

 /sotokaiten)

katadori menuchi

 

 

 

*tsuki jiuwaza
*bokken (zantotu, yokomen, sandan uchi)

Zkoušky na Dan:

Předpoklad na zkoušku

První část

Druhá část

Třetí část

Shodan

1 rok cvičení po 1.Kyu + 4 semináře #

*suwari waza:ikkyogokyo, irimi, kotegaeshi
*hanmi handachi  (více než 5 technik  a dokud zkoušející nezastaví)

*tachi waza: ryotedori, aihannmi, katatedori, sodedori, katadori menuchi, yokomen, tsuki, shomen, morote, ushiro waza
 (5 a více technik na 3 výše uvedené útoky,  zkoušející vybere útoky)

*tanto dori (10 technik)
# z toho nejméně jeden seminář vedený oficiálním Shihanem stylu pana Nishio Senseie

Nidan

2 roky cvičení po 1.Danu + 6 seminářů #

*toshu henka  (dokud zkoušející nezastaví)

*ninin dori: shomen, yokomen, tsuki, ushirodori
 (zkoušející vybere)

*tachi sabaki, jo sabaki, 3 formy
# z toho nejméně jeden seminář vedený oficiálním Shihanem stylu pana Nishio Senseie

Sandan

3 roky cvičení po 2.Danu + 8 seminářů #

*toshu henka  (dokud zkoušející nezastaví)

*ken tai ken, ken tai jo

*tachidori (5technik)
*jo dori (3techniky)
# z toho nejméně dva semináře vedené oficiálním Shihanem stylu pana Nishio Senseie

U předpokladů na zkoušky KYU se jako seminář může počítat taktéž ten, na němž bude kandidát skládat zkoušky.

Doporučení kandidátů na jednotlivé zkoušky je upraveno Prováděcím předpisem Zkoušky.


Poplatky za zkoušky na stupně kyu:

Pro členy BA 50,- do 1.kyu včetně

Pro nečleny 300,- do 1.kyu včetně

Poplatky na stupně DAN se řídí aktuálními cenami Hombu dojo.


Následující tabulka ukazuje jakých standardů musí být dosaženo na zkoušky na jednotlivé stupně 

Saiten no Kijun

Standardy pro zkoušky

 

Hyoka Komoku

Standard

5 kyu

4 kyu

3 kyu

2 kyu

1 kyu

Dan

 Kihonteki na reihou hyougen ga dekiru.

 Zná a dodržuje základní pravidla Budo

 

 

 

 

 

 Ukemi ga dekiru.

 Zvládá všechny druhy pádů

 

 

 

 

 

 Waza wo oboeteiru.

 Pamatuje si techniky

 

 

 

 

 Seikakuni ugoku koto ga dekiru.

 Umí se správně pohybovat

 

 

 

 

 Renzokushita(nameraka na)ugoki ga dekiru.

 Pohybuje se plynule

 

 

 

 

 Atemi wo seikakuni ireru koto ga dekiru.

 Provádí správně atemi

 

 

 

 

 Anteishita ugoki ga dekiru.

 Pohybuje se stabilně a neztrácí rovnováhu

 

 

 

 

 Maai wo seikakuni toreru.

 Udržuje si správnou vzdálenost od partnera

 

 

 

 

 Kokyuryoku ga aru.

 Používá správně kokyu

 

 

 

 

 Taisabaki ga seikaku ni dekiru.

 Pohybuje se ve správném směru vůči partnerovi

 

 

 

 

 Shisei, Kihaku

 Držení těla, postoj, spirit

 

 

 

 

 Waza no henka ga dekiru.

 Dokáže změnit nebo přizpůsobit techniku podle pohybu partnera

 

 

 

 

 

Poznámka: Na každý stupeň jsou automaticky požadovány i standardy z nižších stupňů.

Poplatky za zkoušky na stupně AIKIDO HOMBU AIKIKAI DAN
(platné od 1. 4. 1997)

Členský příspěvek

4.200,-JPY

Poplatky na stupně DAN prostřednictvím zkoušek

·         SHODAN (1.DAN)

10.500,-JPY

·         NIDAN (2.DAN)

21.000,-JPY

·         SANDAN (3.DAN)

31.500,-JPY

·         YODAN (4.DAN)

42.000,-JPY

Poplatky na stupně DAN prostřednictvím doporučení

·         SHODAN (1.DAN)

31.500,-JPY

·         NIDAN (2.DAN)

42.000,-JPY

·         SANDAN (3.DAN)

52.500,-JPY

·         YODAN (4.DAN)

63.000,-JPY

·         GODAN (5.DAN)

73.500,-JPY

·         ROKUDAN (6.DAN)

84.000,-JPY

Poplatky od 7.DANu výše nejsou přesně stanoveny

Mezinárodní průkaz - 2.000,-JPY (Platí se jen jednou u prvního DANu)
Známka Hombu Dojo - 1.000,-JPY (Platí se na každý stupeň)


Poplatky za zkoušky na stupně kyu:

Pro členy BA 50,- do 1.kyu včetně

Pro nečleny 300,- do 1.kyu včetně